Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

"Λίγα λόγια για μένα: μια δραστηριότητα εννοιολογικής χαρτογράφησης"


Γνωστικό αντικείμενο:Γλώσσα- Δημιουργική γραφή
Τεχνολογικό Εργαλείο: Kidinspiration

Το Kidispiration είναι ένα εργαλείο εννοιολογικής χαρτογράφησης, το οποίο υποστηρίζει κοινωνικές και κριτικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Βασίζεται στη Θεωρία της Δραστηριότητας και αναπτύσσεται στα πλαίσια μιας Διδακτικής του Υποκειμένου και του Ενεργού Υποκειμένου. Επιστημολογικά στηρίζεται στο πρακτικό και χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον. Μέσω συστημάτων εννοιολογικής χαρτογράφησης αξιοποιούνται οι πρότερες γνώσεις των παιδιών, ανακαλύπτονται παρερμηνείες παρανοήσεις, εντοπίζονται και αναλύονται έννοιες. Το kidispiration είναι ένα πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο, που σου δίνει τη δυνατότητα συσχετισμών και συγκρίσεων, δημιουργία νοητικών χαρτών και μοντέλων.

Δραστηριότητα: «Λίγα λόγια για μένα»

Χρονική περίοδος: 8-14 Σεπτέμβρη 2008

Στόχοι:
• Η πρώτη γνωριμία με τους μαθητές της αλλά και η διερεύνηση των προσωπικών τους εμπειριών από τη ζωή τους.
• Η διερεύνηση των νοητικών ικανοτήτων τους (κατανόηση βασικών εννοιών, συνέχεια ροής σκέψης, αντίληψη, μνήμη, κ.τλ.)
• Η διερεύνηση των δεξιοτήτων ΤΠΕ (χρήση ποντικιού, πληκτρολογίου, ηχογράφησης, κ.τλ.)

Διδακτική Διαδικασία
Τα παιδιά δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά μαζί με τη δασκάλα τους. Μιλούν για τον εαυτό τους, για την οικογενειακή τους κατάσταση, για τα ενδιαφέροντά τους, για αυτά που αγαπούν, που τους αρέσουν αλλά και αυτά που τους ενοχλούν και τους δυσαρεστούν. Στο κείμενο (text) του εργαλείου γράφουν, άλλα λιγότερο άλλα περισσότερο ανάλογα με τις δυνατότητές τους και το καθένα μαγνητοφωνεί τις απόψεις του (sound)για να τις ακούσουν οι φίλοι του. Το κάθε παιδί φωτογραφίζεται και το πορτρέτο του συνοδεύει πια το κείμενό του. Το μικρό βιογραφικό κάθε παιδιού κολλιέται στο μικρό μας εργαστήρι.

Τα πρώτα συμπεράσματα

Τα παιδιά είναι πολύ χαρούμενα που έκαναν μια δημιουργική δραστηριότητα με τον υπολογιστή. Ένιωσαν υπερήφανα που έγραψαν, που μαγνητοφώνησαν, που είδαν τις φωτογραφίες τους. Άρα, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, πήγαμε πολύ καλά για αρχή και συνεχίζουμε…με λογισμό και μ’ όνειρο!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου