Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

Μπορώ να αντιστοιχίζω, να μετρώ και να προσθέτω!


Χρονική Περίοδος: Σεπτέμβρης- Δεκέμβρης 2008 και συνεχίζεται…

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά

Τεχνολογικό Εργαλείο: Λογισμικό "Ενσφηνώματα"

Αξιοποιούμε παιδαγωγικά το λογισμικό «Ενσφηνώματα», το οποίο ανήκει στην κατηγορία των κλειστών λογισμικών και έχει δημιουργηθεί από ομάδα εκπαιδευτικών ειδικά για μαθητές της Ειδικής Αγωγής. Το λογισμικό περιλαμβάνει αντιστοιχίες, παζλ εικόνων και αριθμών, χρώματα και σχήματα, ασκήσεις μνήμης και παρατηρητικότητας, αισθητοποίηση των αριθμών 1-5, πρόσθεση και αφαίρεση στην πεντάδα. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα βοήθειας ανάλογα με το επίπεδο μάθησης του κάθε μαθητή.

Σκοπός-Στόχοι της δραστηριότητας

- Η διερεύνηση των νοητικών ικανοτήτων των παιδιών
- Η διερεύνηση των δεξιοτήτων τους με τον Η/Υ
- Η διερεύνηση της λογικομαθηματικής σκέψης τους
- Να μπορούν να προβαίνουν σε αντιστοιχίσεις
- Να αναγνωρίζουν τους αριθμούς από το 1-5
- Να προσθέτουν αριθμούς από το 1-5

Διδακτική διαδικασία

Με τους μικρούς μαθητές του Δημοτικού Σχολείου δουλεύουμε με ομάδες των δυο παιδιών. Το κάθε παιδί, αφού συζητήσει με το άλλο μέλος της ομάδας του, πραγματοποιεί ένα-ένα τη δραστηριότητα στον Η/Υ, ενώ ο συμμαθητής του τον βοηθά να βρίσκει τις απαντήσεις. Η δασκάλα διευκολύνει γνωστικά την όλη διαδικασία και ενισχύει τους μαθητές. Για να βοηθήσει τα παιδιά με τη διαδικασία της αναγνώρισης των αριθμών και ιδιαίτερα με τη διαδικασία της πρόσθεσης, ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: Τα παιδιά βλέπουν τη δραστηριότητα στον Η/Υ. Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται συνδυαστικά με τη συμβατική διδασκαλία σε ομάδες. Η δασκάλα εξηγεί στους μαθητές τι ζητά η άσκηση και τους δείχνει τον τρόπο να μετρούν χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερες αισθήσεις μπορούν (ακοή με παλαμάκια, αφή με το να αγγίζουν το πρόσωπό τους με τα δάχτυλα). Τα παιδιά αναγνωρίζουν και μετρούν τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Στη συνέχει, τοποθετούν τους κατάλληλους αριθμούς στη σωστή τους θέση. Ενισχύονται πάντα θετικά από τη δασκάλα αλλά χαίρονται παράλληλα και την «επιβράβευση» από τον υπολογιστή.

Συμπεράσματα

Ο υπολογιστής, αξιοποιείται ως εποπτικό εργαλείο και γνωστικό εργαλείο στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Συνδυάζονται στοιχεία της συμπεριφοριστικής προσέγγισης, με διαβαθμισμένα επίπεδα δυσκολίας και πολλές θετικές ενισχύσεις. Με την εποικοδομητική προσέγγγιση η οποία εντοπίζεται στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με τη φθίνουσα καθοδήγηση (fading scaffolding) της δασκάλας προς τους μαθητές. Οι μαθητές «αντικρύζουν» τις μαθηματικές έννοιες και τις διαδικασίες με μια παιγνιώδη ματιά. Ενεργοποιούνται, διασκεδάζουν, μαθαίνουν, μπορούν να αναγνωρίζουν τους αριθμούς και να κάνουν αντιστοιχήσεις. Κάποια παιδιά με αυτισμό η πολύ χαμηλό νοητικό επίπεδο δυσκολεύονται ακόμα σε αυτό και θέλουν περισσότερη και επαναλαμβανόμενη δουλειά. Η δυσκολία αυξάνεται στις δραστηριότητες της οριζόντιας και της κάθετης πρόσθεσης, ιδίως όταν στον υπολογιστή διακρίνονται μόνο οι αριθμοί και όχι τα αντίστοιχα αντικείμενα που διευκολύνουν τα παιδιά να τα μετρήσουν. Καλλιεργείται η διαδικασία της λογικομαθηματικής σκέψης με τα παιδιά να μπορούν να ταξινομούν γεωμετρικά σχήματα, να κάνουν αντιστοιχίσεις, να αναγνωρίζουν τα σχήματα (τετράγωνο, τρίγωνο, κύκλος, ορθογώνιο) και να τα τοποθετούν στην αντίστοιχη θέση στο περιβάλλον του υπολογιστή. Αναγνωρίζουν τους αριθμούς από το 1-5, κάνουν προσθέσεις και αφαιρέσεις μέχρι το 5. Η διαδικασία αυτή θα επαναλαμβάνεται, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι μέσω της ομαδοσυνεργατικής μάθησης το ένα παιδί βοηθά το άλλο και το ενθαρρύνει. Κάθε συναίσθημα αποτυχίας μοιράζεται, κάθε συναίσθημα επιτυχίας κάνει υπερήφανα όλα τα μέλη της ομάδας.


Video-clip: "Μαζί θα τα μάθουμε όλα!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου